Pro potěchu oka a duše...

Toulky krajinou...


Raduji se z maličkostí a všímám si drobných detailů.. kapek rosy, rozkvétajících poupat, klubajících se lístků, rozmanitých odstínů nebe a vody, palety barev podzimního lesa, třpytivých vloček sněhu...

...příroda je mým nekonečným zdrojem inspirace.